lauantai 1. helmikuuta 2020

Tieteen havainnot tukevat Raamattua


Kirkko ja kaupunki-lehteen lähetetty mielipidekirjoitus.
Raamatun ja tieteen välillä oleva ilmeinen ristiriita on vain näennäinenja se johtuu tieteen havaintojen kehitysopillisesta ja naturalistisesta tulkinnasta, ei siis havainnoista itsestään. Tieteen havainnot ovat sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa. Usein myös esitetään, että edistyessään tiede työntää Jumalan yhä kauemmaksi selitysavaruudessa. Tämä käsitys on kuitenkin vain myytti, sillä todellisuudessa tapahtuu juuri päinvastoin. Tieteen tuoreimmat havainnot ovat entistä lähempänä Raamatun ilmoitusta.

Esimerkiksi uusimpien mitokondriaalisen DNA:n tutkimusten mukaan on mahdollista, että koko nykyinen ihmiskunta on saanut alkunsa vain yhdestä ihmisparista, joka eli jopa vain n. satatuhatta vuotta sitten. Vielä joitakin vuosia sitten tällaista hyvinkin raamatullista havaintoa olisi pidetty vain kreationistien sepittämänä satuna.

Foucault'n heiluri on hyvä esimerkki havaintojen vaihtoehtoisten tulkintojen tuottamasta erilaisesta lopputuloksesta. Foucault'n heiluria käytetään yleisesti todisteena Maan pyörimisestä akselinsa ympäri. Maan pyörimisliikkeen näkemiseksi on havaintokoordinaatisto kiinnitettävä heiluriin. Mutta koordinaatisto voidaan myös kiinnittää Maahan, jolloin nähdään heilurin heiluminen ja sen kiertyminen Maan suhteen.Tiede tai fysiikka ei kerro kuinka havaintokoordinaatisto olisi sijoitettava. Kysymys on siis valinnasta, johon todennäköisesti vaikuttaa valinnan tekijän ennakkokäsitys Maan liiketilasta. Vaikka tiede tällä hetkellä suosii heiluriin kiinnitettyä koordinaatistoa, niin vaihtoehtoinen, Maahan kiinnitetty, koordinaatisto ei ole erityisen huono. Sillä voidaan mitata Valtteri Bottaksen ja Kimi Räikkösen kilpa-autoissaan kokemat hitaudet, laskea avaruusalusten kiertoradat ja tehdä tarkkoja havaintoja taivaankappaleiden liikkeistä.

lauantai 27. heinäkuuta 2019

Antibiotics and disinfectants must be replaced with lactic acid bacteria


Widespread use of antibiotics and disinfectants has led to increase of antibiotic resistant bacteria. Antibiotics and disintectants should be replaced with lactic acid bacteria products.


Ethanol based disintectant.

The antibacterial doctrine is prevailing in treatment of inflammation and in cleaning of the skin of patients and health care workers. According to this doctrine bacteria are harmful and potential sources of deseases and therefore bacteria must be attacked by antibiotics and disinfectants.

Even though there are reasonable (and historical) premises supporting this doctrine, practical application of it has gone too far. The baby has been thrown away with the bathwater. Some bacteria are good and actually they are very important for a healthy life. However antibacterial products do not make any difference between good guys and bad guys. Destroying effect threats all the same, which leads to unstability of natural bacteria fauna and gives opportunity to harmful bacteria to gain ground. It also provokes bacteria to find protection against the antibacterial attack. Protection is mainly spread by antibiotic resistant genes among bacteria and bacteria use very sophisticated mechanisms to tranfer these genes.

Antibacterial doctrine should be replaced with the probacterial doctrine, which intend to advance survival of natural bacteria fauna (good bacteria) and increase their number. This new doctrine is based on lactic acid bacteria (LAB), which can be used internally and externally.

Probacterial doctrine:

1) Ethanol based disinfectants (antiseptics hand rubs) should be replaced with ordinary everyday hygiene ( water + soap) accompanied with lactic acid bacteria products to maintain LAB level in skin.

2) Disintectants should not be used within surgery patients. Skin should be treated only with water, soap and LAB-products.

3) Inflammation should be treated with LAB invasion in order to regain the natural bacteria fauna of the tissue. LAB invasion gains ground from the harmful bacteria. When bacteria are not attacked they are not provoked to find protection against the attack.

4) Disinfectants should be used only for cleaning of tools.

5) LAB should be added to normal diet to maintain good health and keeping the immune system in good working order.DISCLAIMER.
WRITER IS PRESENTING HERE ONLY PERSONAL OPINIONS AND THEY ARE NOT MEDICAL ADVICES. ANY ACTION YOU TAKE UPON THE INFORMATION ON THIS BLOG TEXT IS STRICTLY AT YOUR OWN RISK.


perjantai 26. heinäkuuta 2019

Antibiootit ja desinfiointiaineet on korvattava maitohappobakteereilla


Antibioottien laajamittainen käyttö on johtanut vastustuskykyisten bakteerien lisääntymiseen. Antibiootit ja ihon desinfiointiaineet olisi korvattava maitohappobakteereita sisältävillä probioottivalmisteilla.


Etanolipohjainen käsihuuhde.


Tulehdusten hoidossa ja potilaan sekä hoitohenkilökunnan ihon käsittelyssä on vallalla antibakteeridoktriini. Tämän doktriinin mukaan bakteerit ovat haitallisia ja potentiaalisia taudinaiheuttajia, minkä vuoksi ne pyritään tappamaan antibiooteilla ja desinfiointiaineilla.

Vaikka tälle doktriinille on olemassa (historiallisiakin) perusteita, niin sen soveltamisessa on menty liian pitkälle ja lapsi on heitetty pois pesuveden mukana. Osa bakteereista on hyödyllisiä ja suorastaan välttämättömiä terveen elämän edellytyksiä. Antibiootit ja desinfiointiaineet eivät erottele hyödyllisiä ja haitallisia bakteereita vaan tuhovaikutus kohdistuu tasapuolisesti kaikkiin. Kun tuhovaikutuksen seurauksena luonnollinen bakteerifauna järkkyy ja joutuu pois luonnonmukaisesta (alkuperäisen suunnitelman mukaisesta) tilasta, se mahdollistaa haitallisten bakteerien lisääntymisen ja samalla provosoi bakteereita käyttämään suojamekanismeja tuhovaikutusta vastaan. Nämä suojamekanismit bakteerit saavat antibioottiresistenssigeenien välityksellä, joita ne siirtävät toisilleen varsin hienostuneilla tavoilla.

Antibakteeridoktriini olisi korvattava probakteeridoktriinilla, joka pyrkii edistämään hyödyllisten bakteerien elinmahdollisuuksia ja lisäämään niiden määrää. Avainasemassa tässä uudessa doktriinissa ovat maitohappobakteerit, joita voidaan käyttää sisäisesti ja ulkoisesti.

Probakteeridoktriini:

1) Etanolipohjaiset käsihuuhteet (käsidesi) on korvattava normaalilla käsihygienialla (vesi + saippua) sekä maitohappobakteerivalmisteilla, joilla turvataan käsien ja ihon riittävä maitohappobakteeripitoisuus.

2) Ihon desinfiointiaineista on luovuttava myös leikkauspotilaiden kohdalla eli normaali hygienia (vesi+saippua) riittää. Mutta sen lisäksi iho on käsiteltävä maitohappobakteerivalmisteella.

3) Tulehdusta hoidetaan ulkoisesti maitohappobakteeri-invaasiolla eli epätasapainoon mennyt bakteerifauna pyritään palauttamaan normaaliksi hyödyllisten bakteerien invaasiolla, joka vie elintilan haitallisilta bakteereilta. Kun bakteereita ei pyritä tappamaan, niille ei tule tarvetta puolustautua tuhovaikutusta vastaan.

4) Maitohappobakteerivalmisteiden olisi kuuluttava jokaisen ruokavalioon vastustuskykyä lisäämään ja tulehdussairauksia vähentämään.

5) Desinfiointiaineita tulisi käyttää vain työvälineitä puhdistettaessa.