perjantai 2. maaliskuuta 2012

Kysymyksiä Mirja Salkinoja-Saloselle


Professori Mirja Salkinoja-Salonen vastasi bakteerien antibioottiresistenssiä koskeviin kysymyksiin. Bakteerien antibioottiresistenssi on eräs yleisistä evoluution todisteista, joka usein mainitaan esim. lukion biologian oppikirjoissa. Professori Salkinoja-Salosen mukaan bakteerien antibioottiresistenssi johtuu pääasiassa geeneistä eikä mutaatioista. Geenejä bakteerit saavat toisiltaan ns. horisontaalisessa geeninsiirrossa esim. plasmidien välityksellä. Yksi plasmidi voi sisältää resistenssigeenit jopa 10:lle erilaiselle antibiootille.

Olen kiinnostunut bakteerien antiboottiresistenssistä ja erityisesti sen kehittymisestä. Minulla olisi muutama aiheeseen liittyvä kysymys.

Kirjassa Mikrobiologian perusteita kirjoitatte:

s.311 Prokaryootit ovat mestarisopeutujia.... Tätä sanotaan horisontaaliseksi geenisiirroksi. Tällä ilmiöllä on tarkeä merkitys bakteerien evoluutiossa.

K: Mitä evoluutiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä eli tarkoitetaanko prosessia, jonka tuloksena bakteerit ovat ilmaantuneet maailmaan vai olemassa olevien bakteerien muuntelua? Entä käsittääkö evoluutio mielestänne molemmat prosessit?

V: KYLLÄ


s. 511 Resistenssin kehittymisongelma todettiin varsin pian ensimmäisen antibiootin penisilliinin tultua käyttöön.

V: ITSE ASIASSA RESISTENSSIGEENIT ON LÖYDETTY MIKROBEISTA JOTKA OVAT OLLEET KYLMÄKUIVATTUINBA VUOSIKYMENIÄ ENEN PENISILLIININ KÄYTTÖNOTTOA. RESISTENSSIGEENIT OLIVAT SIIS JO VALMIIKSI OLEMASSA, MUTTA ALKOIVAT YLEISTYÄ SITÄ MUKAAN KUN ANTIBIOTTIEN KÄYTTÖ LISÄÄNTYI.


K: Tarkoitetaanko tässä kehityksellä darwinistisen mekanismin (=mutaatio+valinta) mukaista kehitystä vai jotain muuta vai molempia yhdessä?

V: EN TIEDÄ


K: Onko teillä tietoa mitkä antibioottiresistenssit ovat kehittyneet darwinistisen mekanismin tuloksena? (Periaatteessa kaikki ovat, koska darwinistinen mekanismi selittää elämän ja sen monimuotoisuuden kokonaisuudessaan). Onko mutaatioiden havaittu tapahtuvan? Miten bakteeri muuttui mutaation seurauksena? Millaisen antibioottiresistenssin mutaatio tuotti? Ovatko havainnot kyetty riippumattomasti toistamaan eli onko havaittu samanlaisen mutaation tapahtuvan uudestaaan ja johtavan samaan lopputulokseen?

V: VASTAUS ON JO YLLÄ. NE GEENIT OVAT VANHOJA, MUTTA HORISONTAALINEN LEVIÄMINEN ON TUOREEMPI ILMIÖ-


Suurkiitokset vastauksistasi. Kirjasi tietojen ja vastaustesi perusteella bakteerien antibioottiresistenssin aiheuttaa (olemassa olevat) geenit, jotka koodaavat bakteerille jonkin resistenssin antavan mekanismin.

V: JOO, NÄIN SE ON. TÄMÄ ON SELVINNYT 2000-LUVULLA KUN MIKROBIEN GENOMEJA RYHDYTTIIN LAAJASTI SEKVENOIMAAN. SILLOIN LÖYTYI NIITÄ RESISTENSSIGEENEJÄ SELLAISISTAKIN MIKROBEISTA JOTKA EIVÄT IKINA OLLEET KAUPALLISESTI TUOTETUN ANTIBIOOTIN KANSSA TEKEMISISSÄ.


K: Lukion biologian kirjassa Elämä (WSOY) kerrotaan että bakteerit ovat ajan mittaan kehittyneet resistenteiksi mutaatioiden ansiosta. Kirjassa ei mainita ollenkaan (valmiiden) geenien aiheuttamia resistenssejä tai bakteerien välistä geenien vaihtoa. On myös muita lähteitä, joissa kerrotaan mutaatioiden aiheuttavan resistenssiä.

V: SE ON VANHENTUNUTTTA, 1900-VUOSISADAN TIETOA. DNA ELI GENOMIEN SEKVENOINNIT OVAT NÄYTTÄNEET ETTÄ ASIA ON TOISIN.


K: Osaatko sanoa, mistä tämä mutaatioiden korostaminen resistenssin aiheuttajana johtuu? Väitteellähän ei näytä olevan tieteellistä perustaa.

V: VIIME VUOSISADALLA EI VIELÄ TIEDETTY MUITA SYITÄ, MIKSI NOITA GEENEJÄ OLISI OLEMASSA KUIN ETTÄ NE OLISIVAT "KEHITTYNEET" MUTAATIOIDEN KAUTTA. TOKI MUTAATIOITAKIN TAPAHTUU, MUTTA KOKONAISIA GEENEJÄ EI SYNNY SITÄ KAUTTA, OLEMASSA OLEVAT GEENIT VAAN PIKKU HILJAA MUUNTUU BIOLOGISEN KELLON MUKAAN.


Usein käytetään myös "kehitys" sanaa, jolloin lukijalle jää epäselväksi viitataanko darwinistiseen mekanismiin vaiko geenien vaihtoon. Alla käytetään kehitys-sanaa myös kun tarkoitetaan suunnittelua.

Esim. kirjassa Infektioiden torjunta sairaalassa (toim. Soile Hellsten)
kirjoitetaan mm. näin:

"Staphylococcus aureus kehitti muutaman vuoden penisilliinin käytön jälkeen resistenssin penisilliinille .... näitä mikrobeja vastaan kehitettiin penisillinaasia kestävät penisilliinit.... mutta stafylokokit kehittivät jo 1960-luvulla tämän kiertämiseksi uuden resistenssimekanismin, joka perustuu seinämää rakentavien entsyymien rakennemuutoksiin..."

V: JOO, VANHAA TIETOA


Professori Salkinoja-Salosen mukaan mutaatiot bakteerien antiboottiresistenssin aiheuttajina on "vanhaa 1900-luvun tietoa". Tieteen uskottavuuden kannalta Salkinoja-Salosen vastaus on hyvin mielenkiintoinen ja samalla hyvin huolestuttava. Darwinistista mutaatio-valinta-mekanismia on pidetty bakteerien antibioottiresistenssin pääasiallisena lähteenä ja niin opetetaan edelleen lukion biologian oppikirjassa. Uudet tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että bakteerit saavat antibioottiresistenssin pääasiassa resistenssiä koodaavan geenin avulla. Resistenssigeenit siirtyvät bakteereista toiseen (jopa yli lajirajojen) horisontaalisen geeninsiirron (esim. plasmidien) välityksellä. Tieteellisen tiedon lisääntyessä darwinistiselle evoluutiolle jää yhä vähemmän selitettävää.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti