keskiviikko 26. joulukuuta 2012

Nuorilta näyttävät tähdet


Pallomaisissa tähtijoukoissa on nuorilta näyttäviä sinisiä tähtiä. Näiden sinisten harhailijoiden (blue stragglers) oletetaan kuitenkin olevan vanhoja. Tutkijat uskovat keksineensä sinisten harhailijoiden nuorekkuuden salaisuuden.

Hubble avaruusteleskoopin ottama valokuva pallomaisesta tähtijoukosta NGC 6388. (Credit: NASA, ESA, F. Ferraro (University of Bologna))

Pallomaisten tähtijoukkojen uskotaan muodostuneen melko pian alkuräjähdyksen jälkeen eli n. 12-13 miljardia vuotta sitten. Ne ovat siis jääneitä universumin varhaisilta ajoilta. Linnunradassamme on n. 150 pallomaista tähtijoukkoa ja se sisältävät monia linnunradan vanhimmista tähdistä.

Koska kaikki pallomaisen tähtijoukon tähdet syntyvät kutakuinkin samaan aikaan, niin ne ovat myös samanikäisiä. Koska kirkkaat ja suurimassaiset tähdet kuluttavat ydinpolttoaineensa nopeasti loppuun, niin vanhoissa pallomaisissa tähtijoukoissa pitäisi olla jäljellä vain pienimassaisia tähtiä. Tähtitietelilijät ovat kuitenkin havainneet, että monissa pallomaisissa tähtijoukoissa on paljon nuorilta näyttäviä tähtiä. Niiden uskotaan uudistuneen toisesta tähdestä saadun materian ansiosta. Näitä nuorilta näyttäviä vanhuksia kutsutaan sinisiksi harhailijoiksi (blue stragglers).

Massiivisten tähtien oletetaan siirtyvän vähitellen kohti tähtijoukon keskustaa, sedimentaatiota muistuttavassa prosessissa. Tutkijat havaitsivat, että suurin osa pallomaisista tähtijoukoista näytti vanhoilta, koska kaikki massiiviset siniset harhailijat olivat joukon keskustassa. Osa sen sijaan näytti nuorilta, koska siniset harhailijat olivat hajallaan tähtijoukossa. Kolmas ryhmä oli vasta ikääntymässä, koska niissä sinisten harhailijoiden oletettiin olevan matkalla kohti keskustaa.

"Koska nämä tähtijoukot ovat syntyneet osapuilleen samaan aikaan, niin havaintomme paljastavat suuria eroja joukkojen evoluutionopeuden välillä," kertoo tähtitieteilijä Barbara Lanzoni Bolognan yliopistosta. "Uskomme, että nopeasti ikääntyvissä joukoissa sedimentaatio prosessi tapahtuu muutamassa sadassa miljoonassa vuodessa, kun taas hitaimmissa se voi kestää monta kertaa universumin nykyisen iän verran."

Vain vähän aikaa sitten tähtitieteilijät pitivät sinisten harhailijoiden selitystä epävarmana teoriana. Nyt näyttää siltä, että teoriasta on tullut tieteellinen tosiasia.

Tämä sinisten harhailijoiden tapaus on oivallinen esimerkki kehitysopillisesta käsitteenmuodostuksesta, jossa lähtökohdaksi otettu ja todeksi oletettu naturalistinen maailmankuva ohjaa käsitteenmuodostusta. Massiiviset siniset tähdet ovat tähtitieteellisen tietämyksen mukaan nuoria tähtiä. Niitä on kuitenkin löydetty vanhoista pallomaisista tähtijoukoista, joiden kaikki tähdet ovat syntyneet kutakuinkin samaan aikaan. Sen sijaan, että tämän empiirisen havainnon perusteella asetettaisiin kyseenalaiseksi vallitsevat kosmologiset käsitykset, niin tässä tapauksessa empiirinen havainto pyritäänkin selittämään vallitseviin käsityksiin sopivaksi. Pallomaisten tähtijoukkojen nuoret siniset tähdet eivät ole nuoria - ne vain näyttävät nuorilta. Ne ovat siis jollakin tavalla onnistuneet säilyttämään nuorekkaan ilmeensä.

Tämä myös tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa sellaista empiiristä havaintoa, joka käytännössä kyseenalaistaisi (naturalistisen) kehitysopin niiden mielessä, jotka pitävät naturalismia ja kehitysoppia totena. Kaikki kehitysopin kanssa ristiriidassa olevat empiiriset havainnot voidaan aina selittää ristiriidattomiksi.

Ihmisen käsitteenmuodostus lähtee ensisijaisesti perususkomuksista, joita empiiriset havainnot voivat parhaassa tapauksessa tukea sellaisinaan. Mutta ihminen on erittäin taitava keksimään keinoja kaikkein havaintojen selittämiseksi omiin perususkomuksiin sopiviksi.


Lähde:

http://www.spacetelescope.org/news/heic1221/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti