keskiviikko 9. huhtikuuta 2014

Elämän syntypaikkahypoteesi koki kolauksen


Merenpohjan kuumat purkausaukot ovat olleet viime vuosina suosiossa elämän syntypaikka-arvauksissa. Woods Hole Valtameren tutkimusinstituutin (WHOI) tutkijat testasivat tätä elämän syntypaikkahypoteesia, mutta he eivät löytäneet sille tukea.

Testatakseen elämän syntyteoriaa tutkijat keräsivät nestenäytteitä mustasta savuttajasta. (Kuva: Chris German, WHOI)

Merenpohjan kuumien purkausaukkojen havaittiin sisältävän paljon vetyä, hiilidioksisia ja rikkiä, minkä vuoksi tutkijat päättelivät niiden olevan potentiaalisia paikkoja elämän synnylle. Keskeinen yhdiste tässä elämän syntyhypoteesissa (metabolia ensin) on metyylimerkaptaani, jota pidetään asetyylikoentsyymi-A:n geologisena esimuotona. Se on ollut vetoava hypoteesi, koska sen sanotaan ratkaiseen muiden elämän syntyhypoteesien (esim. RNA-maailma) ongelmia.

Hypoteesin mukaan paljon vetyä sisältävissä purkausaukkoissa pitäisi syntyä paljon metyylimerkaptaania. WHOI:n tutkijat keräsivät näytteitä valtamerien pohjasta 38 eri paikasta ja mittasivat metyylimerkaptaanipitoisuuden. Yllätyksekseen he havaitsivat, että paljon vetyä sisältävissä purkausaukoissa metyylimerkaptaanin pitoisuus oli alhainen. Sen sijaan he löysivät ennustettua enemmän metyylimerkaptaania vähän vetyä sisältävistä purkausaukoista, mikä on ristiriidassa metyylimerkaptaanin syntyhypoteesin kanssa. Havainnot viittasivat siihen, että metyylimerkaptaanin lähde olikin orgaaninen (biomassa) eikä geokemiallinen.

Tämä havainto tarkoittaa myös sitä, että elämän synty merenpohjan kuumissa purkausaukoissa onkin oletettua paljon vaikeampaa eikä "metabolia-ensin"-hypoteesi siis ole kyennyt ratkaisemaan muiden elämän syntyhypoteesien ongelmia.

Elämän synty on edelleen vaikea ongelma, eikä naturalismiin sitoutuneella tieteellä ole sille mitään uskottavaa selitystä.


Lähde:

http://www.whoi.edu/news-release/study-tests-theory-that-life-originated-at-deep-sea-vents

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti