lauantai 27. joulukuuta 2014

Kääpiögalaksit uhmaavat kosmologian stardardimallia


Kääpiögalaksit, jotka kiertävät linnunrataamme ja Andromedan galaksia, eivät sovi kosmologian standardimalliin. Kansainvälinen astrofyysikkoryhmä kertoo, että viimeaikaiset yritykset saada ne sopimaan malliin ovat virheellisiä.

"Tadpole" galaksi. (Kuva: NASA/ESA.)

Uusi tutkimus asettaa kyseenalaiseksi vallitsevan kosmologian standardimallin, jolla selitetään maailmankaikkeuden syntyä ja kehitystä. Mallin mukaan 23 % maailmankaikkeuden massasta on pimeää ainetta.

"Malli ennustaa, että kääpiögalaksit muodostuvat pienissä pimeän aineen keskittymissä, joiden pitäisi jakautua tasaisesti emogalaksien ympäristöön. Havainnot osoittavat kuitenkin aivan muuta. Linnunradan ja Andromedan galaksin kääpiögalaksit ovat sijoittuneet valtavan suureen lautasmaiseen rakenteeseen," tutkimuksen toinen kirjoittaja professori David Merritt kertoo.

Marcel Pawlowskin johtama tutkimus kritisoi kolmea kainsainvälistä tutkimusta, joiden mukaan kääpiögalakseja koskevat havainnot ovat standardimallin mukaisia. Pawlowskin ryhmä löysi näistä kolmesta tutkimuksesta vakavia virheitä.

Tutkijaryhmä, johon kuuluu 14 tutkijaa kuudesta eri maasta, toisti aikaisemmat analyysit käyttäen samoja lähtötietoja ja kosmologian standardimallin simulaatioita. Ryhmä sai paljon pienempiä todennäköisyyksiä - vain noin kymmenesosa - havaittujen rakenteiden olemassaololle linnunradan ja Andomedan galaksin läheisyydessä.

"Aikaisemmissa tutkimuksissa tehdyissä simulaatioissa saatiin rakenteita, jotka eivät todellakaan muistuta todellisia lautasmaisia rakenteita," Merritt toteaa. "Ne ovat [simulaatioissa] hyvin harvinaisia."

Kosmologian standardimalli on ollut viitekehyksenä jo monelle tutkijasukupolvelle. Muutamat tutkijat ovat alkaneet kyseenalaistamaan se kykyä tuottaa tarkasti lähiavaruudesta tehtyjä havaintoja vastaavia tuloksia. Merritt laskee itsensä kuuluvaksi tähän kasvavaan ryhmään, joka kyseenalaistaa vallitsevan paradigman.

"Me kannatamme vaihtoehtoista ja paljon vanhempaa mallia, jonka mukaan kääpiögalaksit ovat peräisin toisista galakseista, jotka ovat joskus muinoin olleet vuorovaikutuksessa paikallisen galaksijoukon kanssa," Merritt sanoo.

"Kun on olemassa näin selvä näkemysero, niin siihen pitää keskittyä. Sillä tavalla tiede edistyy," Merritt päättää.

Historia muistuttaa tässäkin itsestään. Tieteelliset paradigmat istuvat tiukassa. Jos jotain asiaa pidetään yleisesti tieteellisenä totuutena, niin siitä on vaikea luopua, vaikka havainnot osoittaisivat muuta. Aina on mahdollista ummistaa silmänsä tosiasioilta ja tulkinta havaintoja omien uskomusten mukaisesti. Mutta tosiasia on se, että jokaisella aikakaudella on omat flogiston-teoriansa.

Pätisikö Merrittin näkemys myös alkuperäkysymyksessä? Onko maailmankaikkeus luotu vai syntynyt kehitysprosessin tuloksena? Jos maailmankaikkeuden alkuperästä on olemassa selkeä näkemysero, niin silloin siihenkin pitäisi keskittyä. Ja tieteen pitäisi edistyä.


Lähde:

http://www.rit.edu/news/story.php?id=50841


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti