perjantai 16. tammikuuta 2015

Mikael Fortelius: kreationistit höynäyttävät kristittyjä


Helsingin yliopiston evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius seuraa edeltäjänsä Björn Kurténin (1924-1988) jalanjälkiä ja on asettunut julkisesti arvostelemaan kreationisteja.

Mikael Fortelius. (Kuva Jukka Granström)

Fortelius on arvostellut kreationisteja Espoon seurakuntasanomissa (Esse). Tieteen rakkikoira arvioi kahta Forteliuksen esittämää väitettä:

1) "...kreationismi on mahdollinen vain, jos sulkee silmänsä luonnontieteeltä."

Forteliuksen väite on lähinnä retoriikkaa. Luonnontiede on niin laaja käsite, että lukijalla ei ole mitään mahdollisuutta saada siitä pitävää otetta. Mutta aina on mahdollista muotoilla vastaväite:

 "kehitysoppi on mahdollinen vain, jos sulkee silmänsä luonnontieteeltä."

Tätä väitettä ei tarvitse jättää retoriikan varaan. Julistaessaan evoluution totuutta Jerry Coyne väittää MRSA-bakteerien saaneen antibioottiresistenssin mutaatioiden (darwinistinen mekanismi) seurauksena, vaikka kokeellisen luonnontieteen tulosten mukaan bakteerien monimutkainen resistenssimekanismi perustuu geeneihin, joita bakteerit siirtävät toisilleen (horisontaalinen geeninsiirto).

Kosmologian standardimalli on kehitysopillinen teoreettinen malli, jolla selitetään galaksien ja galaksirakenteiden syntyä. Hiljattain kansainvälinen tutkijaryhmä havaitsi, että galaksien sijoittuminen ei vastannut mallin antamaa ennustetta. Siitä huolimatta monet aikaisemmat tutkimukset olivat päätyneet tuloksiin, joiden mukaan malli vastasi havaintoja. Tutkijat olivat ummistaneet silmänsä luonnontieteen havainnoilta väittäessään mallin antavan todellisuutta vastaavia tuloksia.

Tieteen rakkikoiran pyyntö Mikael Forteliukselle:

Kerro julkisesti miltä kokeellisen luonnontieteen havainnoilta on suljettava silmänsä, jotta kreationismi olisi mahdollista?


 2) "kreationistit ovat onnistuneet höynäyttämään monia kristittyjä luulemaan, että kristinuskon ja evoluutioteorian välillä olisi jonkinlainen ristiriita, ettei hyvä kristitty mukamas voi hyväksyä evoluutioteoriaa."

On erittäin todennäköistä, että tämä Forteliuksen väite ei perustu vertaisarvioituun tieteelliseen lähteeseen, vaan on vain hänen henkilökohtainen näkemyksensä. Väitteellä ei siinä tapauksessa ole tieteellistä arvoa.

Määritelmä "kreationistit" on epämääräinen ja sisältänee suuren joukon ihmisiä. Forteliuksen väitteen totuusarvon arviointi edellyttäisi, että me tietäisimme ainakin joidenkin näiden "kreationistien" henkilöllisyyden, jotta voisimme selvittää heidän motiivinsa. Ovatko he todella yrittäneet tahallaan höynäyttää kristittyjä?

Tieteen rakkikoira tuntee useita kreationisteja, mutta edes kahdenkeskisissä keskusteluissa kukaan ei ole kertonut yrittävänsä höynäyttää muita kristittyjä. Kukaan ei myöskään ole koskaan sanonut pitävänsä evoluutioteoriaan uskovaa kritittyä huonona kristittynä. Toki he voivat pitää evoluutioteoriaan uskovien näkemyksiä epäloogisina tai perusteiltaan puutteellisina. Mutta ei tämä seikka tee heistä huonoja kristittyjä. (Esimerkiksi Tieteen rakkikoira ei pidä itseään esimerkillisenä tai hyvänä kristittynä, vaikka ei uskokaan kehitysoppiin. Karvakuono pitää itseään lähinnä syntisenä lurjuksena [Marokon kauhu kutsui talvisodassa alaisiaan samalla määreellä ja se sopii allekirjoittaneeseenkin], jonka olisi syytä tehdä parannus, jotta olisi edes kelvollinen vastaanottamaan armon lahjan... aika näyttää miten siinä lopulta käy.)

Jos höynäyttämistä kuitenkin tapahtuu, niin silloin on erittäin todennäköistä, että nämä höynäyttäjät ovat tavallaan itsekin höynäytyksen uhreja. He ovat itse tulkinneet kokeellisen luonnontieteen tuloksia väärin ja tehneet tulkintojensa perusteella virheellisiä johtopäätöksiä: esim. päätelleet Jumalan olemassolon, maailmankaikkeuden ja elämän Jumalan luomistyön tulokseksi jne. Tällöin myös Tieteen rakkikoira kuuluisi tähän itseään höynäyttäneiden joukkoon, joka levittää tätä höynäytysideologiaa kristittyjen keskuudessa.

Tieteen rakkikoira ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että hän on tällaisen höynäytyksen uhri. Mutta Tieteen rakkikoira rakastaa totuutta ja pyrkii kaikin mahdollisin keinoin löytämään totuuden. Ihmisen ja koiran kyvyt ovat kuitenkin rajalliset ja ne sallivat erehtymisen. Varmuuden vuoksi (ja rehellisyyden nimissä) Tieteen rakkikoira varoittaa lukijoita höynäytyksen mahdollisuudesta. Kaikkiin tässä blogissa esitettyihin kehityspoppia kritisoiviin väitteisiin on suhtauduttava varauksella ja hyvää lähdekriittistä tapaa noudattaen.

On kuitenkin huomattava, että tämä sama periaate pätee myös kehitysoppia ihmisten keskuuteen levittäviin. Hekin voivat olla höynäytyksen uhreja eli he ovat tulkinneet luonnontieteen havaintoja väärin ja tehneet tulkintojensa perusteella virheellisiä johtopäätöksiä. Siinä tapauksessa kehitysoppi ei olisi totta. Se olisi vain mielikuvitukseen perustuva ajatusrakennelma, joka on saanut tieteen arvovallan puolelleen. On selvää, että tämän ajatusvararikon havainneet totuutta rakastavat ihmiset tavalla tai toisella ryhtyvät toimiin asiantilan korjaamiseksi.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti